№ 2 (6) (2014)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 5 від 29.05.2014)

Зміст

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Natalia O. Bazyliak 1-12
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Natalija О. Bielikova 13-22
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Mayya M. Halytska 23-32
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Yuliya V. Hryshchuk 33-40
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА» PDF
Ynna H. Dudka 41-50
АНАЛІЗ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (1920-1941 РР.) PDF
Alina M. Kachur 51-62
ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Irina V. Kohut 63-73
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У РОЗВИТКУ НОВИХ НАПРЯМІВ ОСВІТИ PDF
Liudmyla V. Kozak 74-85
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ PDF
Yaroslava A. Kulbashna 86-96
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Krystyna I. Lastovka 97-109
ПОГЛЯДИ Х. ШРАДЕР-БРЕЙМАН НА ОСВІТУ ВИХОВАТЕЛЬОК ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НІМЕЧЧИНІ (ХІХ СТ.) PDF
Liliia V. Lytvyn 110-117
ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИКО-ВИХОВНИХ ІДЕЙ КОНФУЦІЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ СУЧАСНОГО КИТАЮ PDF
Inga A. Lideka 118-127
СФОРМОВАНІСТЬ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Natalia P. Mazur 128-140
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF
Nataliia B. Pavlyshyna 141-151
КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
Roman O. Pavliuk 152-163
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Neonyla A. Pobyrchenko 164-170
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ PDF
Nina M. Rudenko 171-184
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Olexander V. Svatenkov 185-195
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Ivan S. Stepura 196-200
РЕЗОЛЮЦІЇ ПЕРШОГО З’ЇЗДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Alla O. Tarannyk 201-209