№ 2 (4) (2011)

Зміст

Професійний розвиток педагогів

Школа майбутнього. Нова швецька національна реформа середньої освіти PDF (English)
Mosad Zineldin, Peter Boren 122-132
Роль неурядових організацій у розбудові шкіл PDF (English)
Simon Steen 133-144
Тьюторство – інституалізація нової професії в російській школі PDF (Русский)
Татьяна Ковалева 145-161
Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців PDF
Валентин Маслов 162-167

Законодавство та політика для розвитку шкіл

Шкільні ради як фактор розвитку (досвід Нідерландів) PDF (English)
Cor van Beuningen 16-20
Ведення шкіл до високих результатів PDF (English)
Marshall Christensen 21-33
Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою PDF
Людмила Паращенко 34-46

Мистецька освіта

Громадсько-активні школи PDF (English)
Chris Jones 47-61
Якісна середня освіта, заснована на компетентісному підході: питання та труднощі PDF (English)
David Royle 62-91
Индивидуализация образовательной работы: ключевые составляющие трансформации школы PDF (Русский)
Александр Уваров 92-114
Українська школа на шляху до якісної освіти PDF
Олександр Ляшенко 115-121

Вступна доповідь

Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів PDF
Віктор Олександрович Огнев’юк 1-15