№ 1 (3) (2011)

Зміст

Філософія та історія освіти

Медіа-освіта: історичний аспект розвитку PDF
Ольга Олександрівна Мороз 1-11

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)

Методичні особливості діагностування успішності навчання студентів при використанні імітаційної моделі тестування PDF (Русский)
Александр Николаевич Алексеев 12-23
Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду) PDF
Олена Станіславівна Хорошайло 24-34
Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії PDF
Ольга Леонідівна Чудіна 35-45
Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю PDF
В’ячеслав Миколайович Шовковий 46-58

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування PDF
Ірина Володимирівна Ляшенко 59-67
Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці PDF
Вячеслав Михайлович Олексенко 68-77
Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі PDF
Оксана Володимирівна Сенчук 78-89
Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму PDF
Людмила Сергіївна Сметаніна 90-102

13.00.05 - Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі PDF
Ольга Володимирівна Безпалько 103-111
До проблеми становлення освітології в Україні PDF
Ольга Миколаївна Кузьменко 112-120
Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості PDF
Олена Віталіївна Литовченко 121-133

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

Дитина в сімейних правовідносинах PDF
Ольга Михайлівна Байталюк 134-142
Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів PDF
Світлана Андріївна Калашнікова 143-167
Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі PDF
Алла Гнатівна Панченко 168-176
Викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах PDF
Ольга Михайлівна Стороженко, Ольга Борисівна Німко 177-184

13.00.07 - Теорія і методика виховання

Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості PDF
Галина Павлівна Канафоцька 185-196
Вільний час та його використання як інтегративний чинник розвитку особистості студента PDF
Сергій Григорович Пішун 197-210