2018

№ 3-4 (22-23)

DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол №  7 від 30 серпня 2018 року)

Зміст

Філософія та історія освіти

РОЗВИТОК КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (початок XX – початок XXI сторіч) PDF
Olha Bashkir, Svitlana Zolotuchina, Svetlana Luparenko 1 - 15
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ АЛЕНА, М. МОНТЕССОРІ ТА С. ФРЕНЕ PDF
Mariia Martianova 16 - 26
ПОСТУП ІДЕЙ ПРО НАСТУПНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (1919-1934) PDF
Eugen Antypin 27 - 39
ІДЕЇ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Yana Matiushynets 40 - 55
ДИНАМІКА ПРОБЛЕМИ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Kateryna Stoiko 56 - 67

Тенденції розвитку сучасної освіти

АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ PDF
Hanna Ivaniuk 68 - 82
САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Olena Muzуka 83 - 94
ВИДИ І ФОРМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ) PDF
Oksana Bulvinska, Maxim Bulvinsky 95 - 106
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Tatyana Biryukova, Larisa Shinkura 107 - 117
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Iryna Subashkevych 118 - 128
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Svetlana Palamar 129 - 138
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ PDF
Yury Halatyuk, Taras Halatyuk 139 - 150
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАД ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Larysa Udovychenko 151 - 160
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Nataliia Beseda, Oleksiy Vorobjov 161 - 172
СИСТЕМА ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Liliya Rebukha 173 - 184
НЕПЕРЕРВНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
Vira Kornjat 185 - 197

Дошкільна та початкова освіта

ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Luydmila Kozak, Irina Shvydka 198 - 208
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Nataliia Oshurkevych 209 - 221
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ PDF
Tatiana Filimonova 222 - 233

Компетентнісний підхід в освіті

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ PDF
Halyna Kuchakovska 234 - 245
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Iryna Kohut 246 - 258
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Tatуana Khoma, Marina Malesh 259 - 270
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ PDF
Svetlana Stebljuk 271 - 282

Компаративістика у сфері освіти

ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Yurii Skyba 283 - 298
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГА НОВОЇ ШКОЛИ АВСТРІЇ PDF
Angelika Solomakha 299 - 308
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЛЮКСЕМБУРЗІ PDF
Tetiana Holovatenko 309 - 320
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ PDF
Nataliya Bhinder 321 - 336