№ 2 (2010)

Зміст

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти PDF
Михайло Войцехівський 37-49
Еволюційні рівні та професіоналізація управління PDF
Світлана Калашнікова 50-70
Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів PDF
Олександр Кочерга 71-79
Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді PDF
Ольга Олексюк 80-90
З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття - 1939 рік) PDF
Фелікс Левітас, Ольга Дудар 91-104
Підготовка студентів до особистісно орієнтованого виховання у ході педагогічної практики на базі школи-дидсадка МОНТЕССОРІ PDF
Алла Січкар 105-119
Педагогічні умови забезпечення мотиваційної готовності студентів до навчання під час отримання другої вищої освіти (на прикладі вивчення англійської мови) PDF
Валентина Буренко 120-133
Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів PDF
Сергій Редько 134-143
Умови розвитку персоналу вищих навчальних закладів PDF
Яна Анатоліївна Демченко 144-153
Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою PDF
Ірина Линьова 154-164
Створення нових можливостей підвищення якості освіти через сприяння розвитку приватних шкіл та особливості управління ними PDF
Оксана Сенчук 165-175
Розвиток сучасних уявлень про освіту дорослих: адаптивна, випереджувальна, відкрита освіта PDF (Русский)
Валерий Соколов 176-188

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)

Особливості вивчення розділу «Генетика» у шкільному курсі біології PDF
Олеся Володимирівна Тимчик, Ольга Володимирівна Полковенко 1-12
Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів PDF
Світлана Сафарян 13-25
Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період PDF
Олександра Павлівна Глазова 26-36