2017

№ 1-2 (16-17)

DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 16.02.2017)

Зміст

Становлення та розвиток освітології

МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТОЛОГІЇ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Nina H. Batechko 1-12

Соціологія та культурологія освіти

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» ПАУЛЯ НАТОРПА: НОВЕ ПРОЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Olga V. Bezpalko 13-22
ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ» PDF
Inna O. Tуtarenko 23-37
КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Igor V. Ivanii 38-51

Лідерство та управління освітою

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА PDF
Victoriia V. Stoikova 52-66
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Larysa V. Bezkorovaina 67-78
СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ В М. КИЄВІ PDF
Tetyana V. Zhuravel, Maryna A. Snitko 79-95

Компаративістика у сфері освіти

ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ PDF
Luydmila V. Kozak 96-105
РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У РЕФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Yuliia V. Hryshchuk 106-118
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У БАЛКАНСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Ilona I. Tryhub 119-131

Інтернаціоналізація вищої освіти

НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД PDF
Svitlana R. Babushko, Liudmyla S. Solovei 132-144
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОСЛІДНИКІВ І ПРАКТИКІВ ІЗ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ГРОМАД PDF
Tatiana L. Liakh, Alona O. Popova 145-154
НАВЧАННЯ НА ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОСНОВІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Roman O. Pavliuk 155-167

Інформатизація освіти

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Lyudmila H. Gavrilova, Julia I. Katasonova 168-182
ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Volodymyr V. Proshkin 183-197
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Inna A. Khyzhnyak 198-211

Тенденції розвитку сучасної освіти

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ШКІЛ PDF
Natalya V. Styhun 212-226

Дошкільна та початкова освіта

РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Halyna I. Hryshchuk 227-234