№ 2(14) (2016)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 7 від 23.06.2016)

Зміст

Філософія та історія освіти

ПРАЦЯ П. ЛЕСГАФТА «ШКІЛЬНІ ТИПИ» ЯК ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Oleksandr P. Mikhno 1-13
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1925) PDF
Nataliya O. Vitraniuk 14-26

Тенденції розвитку сучасної освіти

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Nadiia P. Pavlyk 27-37
РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Liudmyla V. Kozak 38-52

Інформатизація освіти

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ «TEACH. TIME» У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Kateryna P. Nechiporenko, Kateryna V. Sizonenko 99-105
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ PDF
Oksana M. Glushak 106-114

Компетентнісний підхід в освіті

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Natalia M. Baklanova 115-124
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ PDF (Русский)
Oksana V. Mondich 125-136
ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Hanna I. Ivaniuk, Valentina I. Demianenko 137-152

Інтернаціоналізація вищої освіти

ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Svitlana P. Shytikova 53-64
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
Zhunsi Hu 65-75
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ АДАПНОВАНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Zhefu Xing 76-87
СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ФРН PDF
Inna V. Kovalynska 88-98

Лідерство та управління освітою

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ PDF
Kostiantyn O. Lynov 153-164
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Margarita V. Kozyr 165-171