№ 3(11) (2015)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 4 від 23.04.2015)

Зміст

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ PDF
Mykhailo М. Alokhin 1-12
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Olena S. Berezyuk 13-21
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ PDF
Valentyna I. Bobrytska 22-31
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ PDF
Anna V. Gavryliuk 32-41
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Nataliia V. Hahina, Valentyna V. Borysenko 42-51
ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Oksana V. Gladchenko 52-60
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
Svitlana V. Gozak, Olga O. Fіlonenko 61-69
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ PDF
Andrey P. Hrytsenko 70-80
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД PDF (English)
Yuliya V. Hryshchuk 81-89
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ УЧНЯМИ 8―9 КЛАСІВ PDF
Natalia M. Dyka 90-101
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ PDF
Inna H. Dudka 102-111
ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Olena A. Zymovets 112-126
СОЦІОСИСТЕМНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Viktor V. Zinchenko 127-139
МОДЕЛЬ ДОБРОДІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ PDF
Galina A. Ivanitsa 140-152
КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Liudmyla V. Kozak 153-162
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Olga M. Kuzmenko 163-174
ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Larysa P. Labintseva, Olga D. Liashenko 175-185
ЛІНГВО-ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Tetyana V. Larina 186-196
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЛАЗУРСЬКОГО PDF
Inna V. Leontieva 197-210
АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Tetiana V. Markova 211-218
ЗАСОБИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Victoria H. Muromets 219-227
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Yevhen O. Plotnikov 228-237
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МАГІСТРАТУРІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
Olena B. Protsenko 238-247
РОЗВИТОК УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Yulia А. Rudenko 248-260
НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ PDF
Svitlana O. Sysoieva 261-269
ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Olga M. Khoma 270-279
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Natalia N. Chernenko 280-288