№ 1 (9) (2015)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 26.02.2015)

Зміст

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ PDF
Svitlana M. Babijchuk 1-12
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Yuliya V. Bigunova 13-23
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Olena S. Voliyrska 24-35
ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ ПРАКТИЧНИХ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Svitlana P. Gvozdii 36-48
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ PDF
Andrii K. Grabovyy 49-60
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Yuliya V. Hryshchuk 61-74
РОЛЬ І ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Natalia A. Demeshkant 75-83
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Petrо B. Dzhurynskyі 84-94
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Olesya L. Dyshko 95-103
ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСНОВА НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМЕНТАР PDF
Rayisa S. Druzhenenko 104-115
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА PDF
Maria O. Zhytynska 116-124
ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Tetyana A. Koknova 125-134
ТРЕНІНГ У ФОРМУВАННІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Mykhailo O. Korostelin 135-149
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Irina V. Lyashenko 150-157
ЯК ВИЗНАЧИТИ ПЕДАГОГУ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА? PDF
Yevgeniya A. Nevedomska, Anna P. Мihajlovska 158-166
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Tetiana S. Ostrianko 167-178
ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА УЧНІВСЬКОГО МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ PDF
Tetiana M. Pliachenko 179-191
ДІАГНОСТИКА ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Vladimir V. Proshkin 192-203
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ СТУДІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Irina B. Savelchuk 204-214
СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ» НА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ PDF
Natalia V. Sl’oza 215-228
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Andriy V. Uruskyi 229-238
НАВЧАННЯ СОЛЬНОМУ СПІВУ: ГОЛОСОУТВОРЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ PDF
Rimma G. Shapovalova 239-249
НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Rayisa F. Yurii 250-260