№ 4 (8) (2014)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 10 від 27.11.2014)

Зміст

ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Evgen B. Antipіn 1-9
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ PDF
Julia A. Belova 10-21
РИТМІКА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Tatiana O. Blagova 22-33
РОЗВИТОК ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КРАЄЗНАЧОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (1991-2010 рр.) PDF
Volodymyr S. Bugrii 34-43
ОРГАНІЗАЦІЯ WIKI-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Liliia O. Varchenko-Trocenko 44-55
НЕЧІТКА МАТЕМАТИЧНА ФІЛОСОФІЯ PDF
Leonid F. Vasylevych 56-66
ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.) PDF
Olena A. Venglovs'ka 67-80
МІЖНАРОДНІ МОЛОДІЖНІ ЗУСТРІЧІ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Maya M. Halytska 81-92
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Svitlana Y. Holovchuk 93-99
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ ХІМІЇ) PDF
Andrii K. Grabovyy 100-111
ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ PDF
Yuliya V. Hryshchuk 112-120
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ТА ПРОВІЗОРА PDF
Olga M. Gumenyuk 121-129
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Mykola B. Yevtukh, Nataliia O. Terentieva 130-143
ОСОБИСТІСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ (60-80-ТІ РР. ХХ СТ.) PDF
Leninа V. Zadorozhna-Knyagnitska 144-155
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ PDF
Liudmyla V. Kozak 156-171
ПОНЯТТЯ «УКЛАД ЖИТТЯ» ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Irina A. Kolesnik 172-178
МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ PDF
Olga M. Kuzmenko 179-190
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСЛІДЖЕННЯ УЧЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Natalia V. Mospan 191-198
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ PDF
Victoria H. Muromets 199-207
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Tatiana А. Savrasova-V’un 208-218
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЕЛЕОНОРИ ЯНОВСЬКОЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ) PDF
Alla D. Sіchkar 219-230
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ EXELEARNING ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ PDF
Ivan S. Stepura 231-236
МОРАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКА (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ) PDF
Valentina I. Ternopilska 237-246
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ» PDF
Mariya A. Fedorova 247-257
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Oksanа M. Homik 258-268