№ 3 (7) (2014)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 8 від 25.09.2014)

Зміст

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Halina V. Briukhanova 1-8
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВІСІВ СТВОРЕННЯ ПОРТФОЛІО ВИКЛАДАЧА PDF
Liliia O. Varchenko-Trocenko 9-19
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ Г. ВАЩЕНКА PDF
Svitlana Y. Holovchuk 20-27
ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT IT ACADEMY ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Tetiana O. Honcharenko, Anastasiia V. Tiutiunnyk 28-37
ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Yuliya V. Hryshchuk 38-46
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ІЗ ШКОЛЯРАМИ PDF
Inna H. Dudka 47-55
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ PDF
Iana O. Diachkova 56-67
РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Oksana B. Zaljubivsjka 68-81
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА НІДЕРЛАНДАХ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКИХ УГОД PDF
Liudmyla I. Zaiats 82-94
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Tatiana V. Zubekhina 95-101
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ СТІНИ PADLET НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Natalia V. Kachaniuk 102-112
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Liliya V. Kononenko 113-124
СТРУКТУРА ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА PDF
Vira S. Korniat 125-134
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЛИХ ЖАНРІВ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ PDF
Halyna O. Kotlomanitova 135-145
ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ М.І. ПИРОГОВА PDF
Yuriy M. Lavrenchuk 146-153
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ PDF
Lesia М. Ohnivchuk 154-165
ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ІЗ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ ОБСТАВИНАМИ PDF
Iryna V. Pyesha, Maryna H. Solyanyk 166-178
ЕВОЛЮЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНЦІВ У КАНАДІ І США PDF
Svetlana Z. Romaniuk 179-190
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ PDF
Mylana A. Sablina 191-200
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Maryna V. Sittseva 201-210
ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ: МОДЕЛЬ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ PDF
Svitlana V. Stebljuk 211-219
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ PDF (English)
Nataliia S. Chernihivska 220-230