ЗМІСТОВА Й ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ «ЛІНГВІСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ»

Valentyna H. Zaiets

Анотація


У статті розкривається зміст та форми роботи з учнями 8-9 класів з поглибленим вивченням української мови. Обґрунтовано введення в навчальний процес елективного курсу для формування міжпредметної компетентності на засадах зв’язків із суміжними та несуміжними предметами.  


Ключові слова


мовна картина світу; інтеграція знань; внутрішньопредметні зв’язки; міжпредметні зв’язки; лінгвістичний матеріал; мовні завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Заєць В. Г. Міжпредметні лінгвістичні лабораторії як форма інтегрування учнівських знань / В. Г. Заєць // Дивослово. – 2009 – №8 – С. 41–12.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови: Українська мова. 8-9 класи / С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша та ін.; за ред. С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2009.

Плиско К. М. Теорія і методика навчання української мови в середній школі / К. М. Плиско. – 2-е вид., перероб. й доп. – Харків : ХНПУ – 2005. – 83 с.

Програми курсів за вибором і факультативів з української мови 8–11 класи / за заг. ред. К. В. Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011. – 272 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.