Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів

Віктор Олександрович Огнев’юк

Анотація


Стаття присвячена історіофіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів – «еволюційних поступів» шкільної освіти.

Ключові слова


виховання; шкільна освіта; еволюційний поступ; Homo educatus; людина освічена

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: хрестоматія / Л.Д. Березівська; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 384 с.

Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е испр. и доп. изд. Т.1. / Сост., общ. ред. и вступит. статья А.Л. Субботина / – М. : Мысль, 1977. – 567 c.

Кант И. Сочинения. В 8-ми т. – Т.8. – М.: Чоро 1994. – 718 с.

Кифишин А. Г. Древнее святилище Каменная могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тыс. до н.э. Том І. – К.: Аратта, 2001. – 872 с.

Песталоцци Й.-Г. Избр. пед. соч. в 2-х т. – Т. 1.– М.: Педагогика, 1981. – 333 c.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. – Т.4. – К.: Радянська школа, 1976. – 640 с.

Тоффлер Е. Третя хвиля. – К.: Всесвіт, 2000. – 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.