СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ФРН

Inna V. Kovalynska

Анотація


Стаття присвячена опису соціо-економічних умов, що стали передумовою створення системи мультикультурної освіти у Федеративній Республіці Німеччина. Авторка розглядає країни Західної Європи з точки зору впровадження принципів мультикультуралізму і класифікує їх на декілька груп, зокрема країни трудової міграції, до яких вона відносить і ФРН. У статті подано історичну ретроспективу розвитку міграційних процесів у країні. Автор обґрунтовує надану класифікацію статистичними показниками щодо мовного, національного, релігійного, демографічного різноманіття в країні та даними щодо міграційних процесів та кількості мігрантів у Федеративній Республіці Німеччина протягом останнього десятиліття. У висновках автор узагальнює тенденції соціо-культурного розвитку країни та вказує, що у країні проводиться курс на інтеграцію націй, що відповідає стратегії створення європейської ідентичності

Ключові слова


країна-реципієнт; європейська ідентичність; соціо-культурний розвиток; імміграція; мультикультурна освіта; країна трудової міграції

Повний текст:

PDF

Посилання


http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/workers-and-members-of-their-families.html

Ковалинская И.В. История мультикультурализма в образовании: обзор опыта Великобритании / И.В. Ковалинская // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов IX Междунар. науч. практ. конф., Минск, 25 ноября 2015 г./ Редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – В 6 частях. – Часть 6.– Мн.: БГУ, 2015. – С. 27-32.

Волик Л. В. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до полікультурного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 13.00.04 "теорія і методика професійної освіти" / Волик Лариса Віталіївна – Київ, 2005.

Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону : дис. докт. : 13.00.04 / Якса Наталія Володимирівна – Київ, 2009. – 456 с.

Banks, J.A. (1999). An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Arslan, H., and Raţă, G. (2013) Multicultural Education: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing.

Davidman, L., & Davidman, P.T. (1997). Teaching with a multicultural perspective: A practical guide (2nd ed.). New York: Longman Publishers

Paul C. Gorski The Challenge of Defining "Multicultural Education" Retrieved April, 12, 2016 from http://www.edchange.org/multicultural/initial.html

McIntosh, P. (2000). Interactive phases of personal and curricular re-vision with regard to race. In G. Shin and P. Gorski (Eds.), Multicultural resource series: Professional development for educators. Washington, D.C.: National Education Association

http://www.ies.tsu.edu.ge/data/file_db/bagdoshvili/Turkish%20migrants%20in%20Germany%202010.pdf

http://self.gutenberg.org/articles/Demographics_of_Germany

http://www.spiegel.de/international/germany/turkish-immigration-to-germany-a-sorry-history-of-self-deception-and-wasted-opportunities-a-716067-2.html

http://www.spiegel.de/international/germany/the-man-who-divided-germany-why-sarrazin-s-integration-demagoguery-has-many-followers-a-715876.html

http://www.spiegel.de/international/germany/bild-715876-127849.html

http://www.spiegel.de/international/topic/muslims_in_europe/

http://www.spiegel.de/international/germany/anti-muslim-pegida-movement-rattles-germany-a-1009245.html

http://www.bamf.de/EN/Migration/Spaetaussiedler/spaetaussiedler-node.html;jsessionid=C56886523161B4F9A5D546742B69E64A.1_cid286

Salahi R. Sonyel –Turkish Migrants in Europe, 2000, pp. 146-153

Almost Half of Turkish Migrants Want to Leave, SPIEGEL ONLINE, Retrieved May 23, 2010 from http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,662520,00.html

Study Shows Turkish Immigrants Least Integrated in Germany, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3975683,00.html

Poll: Most Turks in Germany Feel Unwelcome, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3189718,00.html

Turks in Germany Call for More Government Support, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3159799,00.html

Immigrants Help Create New Type of German Language, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2989308,00.html

"It is Okay to be Both Turkish and German", Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2292259,00.html

Integrating Foreigners an Ongoing Challenge for Germany, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2678721,00.html

Fire Sets German-Turkish Race Relations on Edge, Deutsche Welle, Retrieved June 15, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3112847,00.html

Holts K. Tolerance and values in German society / K.Holts // Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О.Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова].– К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011– С.18–22.

Two Turks injured in new fire in Germany, Todays Zaman, Retrieved June 15, 2010 from http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=135303
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.8898

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.