ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Maya M. Halytska

Анотація


Стаття присвячена проблемі визначення та обґрунтування структурних складових педагогічної технології формування у студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей готовності до іншомовного спілкування; розкрито етапи її впровадження. 

Ключові слова


педагогічна технологія; формування готовності до іншомовного спілкування; зміст, форми, методи, засоби, педагогічні умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическая технология: структура, подходы к проектированию // Профессиональное образование. – 2000. - №5. – С. 17-18.

Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / Уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2003. – Т.1. – 926 с.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг.ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Сисоєва С.О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк та ін.: За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання. – Львів: СПОЛОМ, 2000. – 421 с.

Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технологии обучения в высшей школе. Учебное издание. / Под ред. Д.В. Чернилевского. – М.: Экспедитор, 1996. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.