ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Zoriana I. Krupnyk

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз поняття «здоров’я», «ставлення», «відповідальне ставлення», «формування», «здоровий спосіб життя»; представлено особливості формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації. Проаналізовано діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації в Україні щодо забезпечення формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців віком від 6 до 15 років.

Ключові слова


здоров’я; відповідальне ставлення; центри соціально-психологічної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Шалва Амонашвили. ‒ М., 1996. ‒ 345 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / [глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов]. – М. – Минск, 2001. – 1320 с.

Єжова О.О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я у юних хортингістів / О.О. Єжова // Хортинг у фізично-духовному розвитку особистості : збірник наукових праць. – К., 2014. – № 1. – С. 10 – 20.

Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / [О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, Р. Я. Левін та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. – 152 с. (Формув. здорового способу життя молоді).

Оржеховська В. Педагогіка здорового способу життя / В. Оржеховська // Шлях освіти. – 2004. – № 7. – С. 11–12.

Сущенко Л. П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. – 308 с.

Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения, 1980, т. 2, с. 149.

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища [Текст] : монографія / Т. Є. Федорченко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України,. - Черкаси : Чабаненко, 2009. - 357 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.