МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Olena S. Berezyuk

Анотація


В статті розглянуто науково-методичні основи формування етнокультурологічної компетентності особистості, проаналізовано механізм  етнокультури, її основні функції. Визначено етапи формування етнокультурної компетентності, рівні її сформованості в особистості,  окреслено  основні методи, форми, засоби  впровадження в педагогічний процес.

Ключові слова


етнокультурна; компетентність; методичні засади; етнокультурне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція національного виховання студентської молоді // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.lnu.edu.ua

Косенко Ю. Етнопедагогічний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 67–74.

Левицька Л.Я. Психолого-педагогічні аспекти формування характеру української молоді // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. мат. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: У 7-ми т. – Т. 1. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – С. 93 – 96.

Народознавча компетентність дітей та молоді: принципи та методи дослідження:Збірник наукових праць/За ред.. проф.Н.В.Лисенко.-Івано-Франківськ,2007.-280 с.

Н.В.Лисенко. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник За ред. акад. В.Кононенка. – Івано-Франківськ, 2005. – 508 с.

Ткаченко О.М. Застосування ідей К.Д.Ушинського в процесі формування в майбутніх учителів етнопедагогічної компетентності // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua/

Щербань П. Формування національної самосвідомості студентів // Освіта.– 2008.– № 22–23 (28 травня – 4 червня). – С. 6–7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.