ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Maryna S. Sydorchuk

Анотація


У статті здійснено спробу окреслити особливості процесу самоактуалізації старших підлітків. Здійснено теоретичний аналіз підходів у науковій літературі до визначення поняття старшого підліткового віку та самоактуалізації у старшому підлітковому віці. Наведено основні принципи, яких слід дотримуватися при формуванні здатності підлітків до самоактуалізації, авторське визначення поняття «самоактуалізація старших підлітків».


Ключові слова


самоактуалізація; самовизначення; самосвідомість; самоідентифікація; старші підлітки; старший підлітковий вік; самоактуалізація старших підлітків

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.

Вахромов Е.Е. Самоактуализация и жизненный путь человека / Е.Е. Вахромов // Современные проблемы смысла жизни и акме. М.: ПИРАО, 2002. - С.147-164.

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.

Костюк Г.С. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1988. –304 с.

Копець Л.В. Психологія особистості: навч. посіб./ Л.В.Копець.- К.:Вид. «Києво-Могилянська академія», 2007.- 406 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу ; под общ. ред. Г. А. Балла. – М. : Смысл, 1999. – 423 с.

Мудрик A.B. Самые трудные годы / A.B. Мудрик. - М.: Знание, 1990. - 62 с.

Русова В.В. Самоактуалізація особистості як інноваційна складова профільного навчання старшокласників // Порадник практичним психологам і соціальним педагогам // Науково-метод. щорічник. – К., 2006. – С. 113-120.

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон; науч. ред. A.A. Алексеева. - 2-е изд. - СПб.: Речь, 2000. - 415 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.