МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Petrо B. Dzhurynskyі

Анотація


Недостатність глибини міждисциплінарної інтеграції призводила, до  недостатнього засвоєння студентами низки тем. У дослідженні представлено результати з визначення методичних аспектів викладання спортивних дисциплін з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Підготовка майбутніх фахівців здійснювалася з урахуванням поглиблення міждисциплінарних зв’язків, активізацією самостійної діяльності студентів та використанням інтерактивних методів навчання. Виявлено, що коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу та показники мотивації до використання міждисциплінарної інтеграції спортивних дисциплін у досліджуваних експериментальної групи  поліпшилися, що призвело до підвищення рівнів підготовки. У перспективі, дослідження проблеми усвідомленого позитивного ставлення до занять фізичним вихованням та здорового способу життя  майбутніх учителів фізичної культури.

Ключові слова


спортивні дисципліни; підготовка; міждисциплінарна інтеграція; методи; мотивація; коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Демінська Л. О. Міждисциплінарні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. О. Демінська. – Донецьк, 2004. – 245 с.

Іванова Л. І. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Л. І. Іванова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 1. – С. 63–73.

Наталов Г. Г. Предметная интеграция теоретических основ физической культуры, спорта и физического воспитания: дисс. в виде научного доклада … д-ра пед. наук / Г. Г. Наталов. – Краснодар, 1998. – 105 с.

Петунин О. В. Теоретические основы подготовки студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры : автореф. дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. В. Петунин. – СПб., 1996. – 48 с.

Симонов В. П. Стиль взаимодействия субъектов управления и его диаг¬ностика / В.П. Симонов // Стандарты и качество. - 1994. - №8. - С. 57 - 61.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) : [монографія] / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя : Запорізький державний університет, 2003. – 442 с.

Тимошенко О. В. Оптимізація професійної підготовки вчителів фізичної культури / О. В. Тимошенко, Л. П. Сущенко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / За ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : КОЛО, 2005. – С. 103–112.

Филанковский В. В. Теория и практика формирования профессиональной готовности учителя физической культуры: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 / В. В. Филанковский. – Ставрополь, 2000. – 456 с.

Цьось А. В. Дифференцированный подход в процессе профессиональной подготовки учителя физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Цьось. – Киев, 1994. – 179 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.