ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Yuliya V. Hryshchuk

Анотація


У статті проаналізовано основні психологічні та соціально-групові особливості учасників підліткових субкультур. Розглянуто систему цінностей підлітків, які є учасниками субкультурта характерні зміни у їх поведінці.Охарактеризовано специфіку формування підліткових субкультур; визначено риси підліткової субкультури на рівні дозвіллєвої самореалізації. Автор наголошує на тому, що соціально-психологічні особливості учасників підліткових субкультур залежать не лише від відносин в середині субкультури, але й і від ставлення до них суспільства.

Ключові слова


віктимність; підліткова субкультура; субкультурна підліткова психологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч. посібник / О. І. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура / М. М. Закович. – К.: Знання, 2007. – 468 с.

Занков В. В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральной дилеммы / В. В. Занков // Психол. Журнал. – 2004. – № 1. – 86 с.

Иовчук Н. М. Депрессии у подростков / Н. М. Иовчук // Детская социальная психиатрия для непсихиатров. – СПб.: Питер, 2008. – 190 с.

Левикова С. И. Молодежная субкультура: Учеб. для студ. пед. вузов / С. И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 608 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 200 с.

Ольшанский Д. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д. Ольшанский // Школьный психолог. – 2002. – №7. – 46 с.

Хархан О. М. Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків / О. М. Хархан // Наука і освіта. – 2004. – №8-9. – 180 с.

Шабанов Л. В. Социально-психологические характеритики молодежных субкультур: Социальный протест или вынужденная маргинальность / Л. В. Шабанов. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 399 с.

Шимановський М. М. Молодіжна субкультура в контексті соціального виховання / М. М. Шимановський // Проблеми педагогічних технологій. – 2004. – №3-4. – 50 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.